پایان نامه:تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تفاوت ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي:پایان نامه روانشناسی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پروژه تكنولوژي انرژي خورشيدي و طراحي و محاسبه آن در دستگاه‌هاي خانگي و صنعتي - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:عوامل اعتماد کارکنان به مدیران در تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت اجتماعی مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع طراحی تیرها و پل های جرثقیل های سقفی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
مقایسه ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادي -پایان نامه ارشد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:عوامل اعتماد کارکنان به مدیران در تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع طراحی و ساخت با نرم افزار POWERMILL - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی سلامت محیط مبتلایان به درد مزمن بر اساس تاب آوری، شدت و مدت درد - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی روش اندازه‌گيري خواص جرمي- اينرسي اجسام متقارن محوري - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دختران فراری و عادی - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی وساخت دستگاه برش لوله ها از سایز 800mm تا2000 mm - جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵