پايان نامه سلامت روان بر مبناي رضايت زناشويي در بيماران سرطاني - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه میزان اثربخشی تدریس معلمان از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع حسابداری منابع انسانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد سلامت روان بر مبنای خودکارآمدی در بیماران سرطانی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:ارائه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین خلق دانش و نوآوری سازمانی در بیمه آسیا. - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قاعده لاضرر - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خیرخواهی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناخت رابطه بین انتقال دانش و خلق دانش در بیمه آسیا. - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:میزان طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قرارابطال دادخواست یا رد دادخواست درآیین دادرسی مدنی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنت‌گرایی در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع مراحل حسابداري پيمانكاري - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵