پایان نامه ارشد رابطه عزت نفس ضمنی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی و عزت نفس آشکار آن‌ها - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه با موضوع اهمیت سیستم حقوق و دستمزد - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شخصیتی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهرستان رشت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد شغلی کارکنان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش رشت - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پروژه نقش گزارشات مالي و اطلاع رساني شرکتها در حمايت از حقوق صاحبان سهام - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شخصیتی مدیران و عملکرد شغلی کارکنان مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پروش - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری سبک دل بستگی دوسوگرا - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان بازار گرایی در شرکت های مورد مطالعه - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و آزمودن مدل پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل بستگی دوسوگرا و منبع کنترل - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵