پایان نامه ارشد کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش وسواس در مبتلایان به OCD با رفتاردرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل وبگردی منفعت¬گرایانه بر خرید آنی آنلاین - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD با دارودرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه¬ی بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در مبتلایان به OCD با دارودرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین وبگردی لذت¬جویانه بر خرید آنی آنلاین - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ساختاری ارزشها، محوریت کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش افسردگی در مبتلایان به OCD با دارودرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش استرس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش افسردگی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انطباق نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری (UTAUT) ونکاتش - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کاهش اضطراب در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری با رفتاردرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش پیش‏ بینی کننده سلامت اجتماعی مبتنی ‏بر آموزه های اسلامی با پرخاشگری نوجوانان دوره اول متوسطه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش سیستم ها و فناوری های جدید اطلاعات توسط کاربران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵