پایان نامه بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش راهبردهای سازمان دهی- برنامه ریزی بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی پروسه تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی از دیدگاه فنی و اقتصادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسي عملكرد رله پيلوت در شبكه فوق توزيع - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان دارای لکنت و کودکان عادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت بازداری پاسخ کودکان با لکنت و کودکان عادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سازماندهی و برنامه ریزی کودکان با لکنت و کودکان عادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط و راهکارهای کاهش آن - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارکردهای اجرایی در کودکان دارای لکنت و کودکان عادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهینه سازی سیستم توزین کارخانه آسفالت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر نیروگاهای بادی بر پایداری ولتاژ شبکه - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انگیزه های مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه تاثیرات بانک خازنی و جبران گرها - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵