پایان نامه میزان احساس موثر بودن بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسي مؤلفه‌هاي توانمندسازي بر بهره‌وري کارکنان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسي مؤلفه‌هاي كارآفريني بر بهره‌وري کارکنان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین تاثیر توانمندسازي بر مؤلفه‌هاي بهره‌وري کارکنان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر كارآفريني بر مؤلفه‌هاي بهره‌وري کارکنان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تهیه الگویی برای بهبود شیوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش وجود الگوی تقویمی در روزهای قبل و بعد از تعطیلات در بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تجزیه و تحلیل بازدهی بازار بورس تهران، به منظور تعیین سرمایگذاری - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شیوه های پذیرش در دوره دکتری - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر اساتید - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت در کیفیت زندگی بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر دانشجویان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه سبک والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵