پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر انواع مدیریت آموزشی بر پیشبرد اهداف مدارس متوسطه از دیدگاه مدیران شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89 - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه تولید آنتی ژن نوترکیب NcSAG1 Neospora caninum و استفاده از آن در تدوین روش لاتکس آگلوتیناسیون LAT - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد:اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد سایبری دانش آموزان مراکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه ارشد در رشته علوم سیاسی با موضوع:ارزیابی سیاست خارجی اوباما در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
دانلود پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد-پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
دانلود پایان نامه خلاقیت و افزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران-پایان نامه رشته روانشناسی - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی گرایش :صنعتی و سازمانی-دانلود پایان نامه - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد-پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان بر اساس توانمند سازی ، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی - چهارشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۶
پایان‌نامه ارشد رشته مهندسی معماری -خانه کودک - جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز - شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز - جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵
پایان نامه : تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر استرس تحصیلی دختران دبیرستانی - پنجشنبه ۴ آذر ۱۳۹۵