پایان نامه بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران) - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیکن نامه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورتهای مالی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵