پایان نامه مزیّت رقابتی شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مطالعه و بررسی روش های مختلف جهت یابی رادیویی (Direction Finding) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدل سازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل مستقیم گشتاور موتور الغایی تغذیه شده به وسیله سلول فتوولتائیک - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
طراحی یک کنترل کننده پیش بین برای یک فرآیند صنعتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سیستم کنترل مصون در برابر خطا برپایه سیستم نروفازی و ترکیب چند سنسوری برای برج تقطیر - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری تحولگرا و رفتارشهروندی سازمانی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده ها - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی بازار حراج خدمات جانبی در سیستمهای تجدید ساختار یافته برق - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول¬گرا و رفتارشهروندی سازمانی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناخت میزان تاثیر مسئولیت‌پذیری بر هوشمندی رقابتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آنالیز، طراحی و شبیه سازی تقویت کننده های مایکروویو با فاز خطی و پهنای باند بسیار بالا با پاسخ فرکانسی دلخواه (پائین گذر، میان گذر) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تاثیر درستکاری بر هوشمندی رقابتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵