پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI) - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل حرارتی – مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع تحت شرایط نامتعادل - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنتر ل و تعیین موقعیت ماهواره - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه عصبی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل و هدایت موشک های خارج از جو - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مدیریت باتری در خودروهای برقی مختلط - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
سمینار روند تکنولوژی سوئیچینگ و انواع آن و ساختارهای متفاوت آن در مخابرات - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی ترانزیستورهای ماسفت سرعت بالا با کمک پیوند سورس – کانال ناهمگون - پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵