پایان نامه بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های قراردادهای سنتی و الکترونیکی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیات و مفاهیم و خاستگاه حق سکوت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه صدور قرار تأمین متناسب با وضعیت متهم - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مفهوم نقض احتمالی قرارداد - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه قاعده احسان و حقوق عمومی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین¬های بادی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
کاهش انحراف فرکانس یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵