پایان نامه رابطه قاعده احسان با قاعده علی الید و قاعده اتلاف - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آثار اداره مال غیر در مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر و فرانسه - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله¬ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رفع موانع و مشکلات موجود در زمینه گسترش تجارت جهانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مبدل¬های منبع امپدانسی و ارائه ساختار جدید مبدل منبع امپدانسی گاما نامتقارن - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی خلأهای احتمالی موجود در قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تجزیه و تحلیل تجاوز عراق به ایران با توجه به ابعاد حقوق بین الملل - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵