دانلود پایان نامه پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نهادهای وقف در سایر کشورهای جهان - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی کمک به افراد و سازمان تا هم فرد و هم سازمان به یک رابطه برد- برد دست یابند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بازنگری در تعریف وقف و بررسی ادله آن - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین بهبود زندگی کاری افراد شاغل در سازمان‌ها - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی اوراق بهادار اسلامی و استفاده از آن ها در جهت گسترش دامنه وقف - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر مطالعه روی کارمندان سکوی نفتی سروش (منطقه بهرگان) - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:مطالعه در سایر سکوهای نفتی شمال و جنوب کشور - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سایر مناطق و سازمان‌ها که در شرایط مشابهی در مقایسه با سکوی سروش قرارگرفته‌اند - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر اعتیاد به کار بر کیفیت زندگی کاری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵