پايان نامه مقايسه رفتار رانندگي در بين رانندگان اتوبوس بين شهري با توجه به سن، سابقه کار و تحصيلات - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه رفتار رانندگی در بین رانندگان خویش فرما با سایر رانندگان - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص اثر کیفیت ارتباط بر وفاداری در هتل‌های شهر ایلام - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی در رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارائه یک روش برای بخشبندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قدرت پیش بینی کنندگی ابعاد هوش معنوی درخصوص رفتار شهروندی سازمانی - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO) - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه تبيين قدرت پيش بيني کنندگي ابعاد شادکامي درخصوص رفتار شهروندي سازماني - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد :طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: تولید همزمان برق وحرارت - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso - سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵