دانلود پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت ارتباط در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی یک سیستم نمونه برای اتوماسیون ساختمان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر کیفیت بر ارزش طول عمری مشتری در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد OFDM وفقی در کانال های متغییر با زمان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت ارتباط در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مبدل های چند سطحی و روش های حذف هارمونیک در آنها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین کیفیت بر ارزش طول عمری مشتری در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کنترل نیروگاه گازی با استفاده از DCS - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش کیفیت بر استفاده از خدمات در هتل - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انتقال فکس از طریق پروتکل اینترنت (FoIP) - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی کاربرد مواد Metamaterial در آنتن ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵