طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختاریافته با حضور منابع تولید پراکنده - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیاده سازی کنترل مد لغزشی فازی – تطبیقی بر روی سیستم روبات سیار چرخ دار - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ­ای از تصاویر وضوح پایین - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی علل وقوع طلاق و جرایم ارتکابی از ناحیه زوجین - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه راهکارهای حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت از شاکی در فرایند دادرسی کیفری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هماهنگی بهینه رله های حفاظتی جریان زیاد در شبکه های توزیع با حضور تولیدات پراکنده - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵