پایان نامه علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات در نظام قضایی ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه شيوه هاي فرزندپروري والدين به عنوان پيش بيني کننده هاي عملکرد تحصيلي دانش آموزان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر در وقوع لغزش لایه های زمین در منطقه هشتجین خلخال با رویکرد در برنامه ریزی محیطی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و پیاده سازی قرآن دیجیتال جیبی با ترجمه ها و تفاسیر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان دختر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور با به کارگیری تپ چنجر و جبرانگر استاتیکی توان راکتیو - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدلسازی خطی و غیرخطی سیستم های خنک کننده مشبک به منظور حفاظت در شرایط بحرانی حرارتی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط باورهای فراشناختی با سازگاری فردی نوجوانان پسر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی باورهای فراشناختی با سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین و کاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار قوانین هدایت برای اهداف مانورپذیر با استفاده از سیستم های هوشمند (فازی) و کنترل کلاسیک - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و طراحی کنترل کننده های فازی با استفاده از روش LMI برای سیستم های غیرخطی با عدم قطعیت پارامترها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵