پایان نامه هویت غرب مرکزگرا و روابط غیر همکارانه ایران و ترکیه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مؤثر در اتخاذ سیاست روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مؤثر بر مشارکت عشایر استان سمنان در پاسداری از مرزهای شرق کشور - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی گذشت و وفاداری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین گذشت و وفاداری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی توربو کد و کاربردهای آن در سیستم های مخابراتی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برنامه ریزی تولید واحدهای تولید پراکنده در سیستم های قدرت هایبرید - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مدولاسیون های CPM چندشاخصی (multi-h) و چند دامنه ای (multi-amplitude) - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک سیستم تسهیم راز با هدف افزایش امنیت اطلاعات - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت فیلتر DR مد TM باند – X در موجبر دایروی - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی تقویت کننده کم نویز در باند فراپهن با استفاده از تکنولوژی CMOS - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵