سمینار بررسی مواد بند گپ، فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر - دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استقلال دادرس در حقوق ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آراء و نوآوری‌های شهید محمدباقر صدر در اصول فقه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵