پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت (GIDL) و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSFET - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی حقوقی کنوانسیون ژنو (مصوب 1949) در ارتباط با حقوق اسیر جنگی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین موضوعه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ترانزیستورهای MOSFET با سورس و درین شاتکی و کانال کرنش یافته در ابعاد نانو - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طبقه بندی شی گرا اطلاعات طیفی و مکانی در تصاویر سنجش از دور چند طیفی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت آنتن مایکرواستریپ مثلثی یکسو تغذیه با پلاریزاسیون دایروی با استفاده از استاب باند عریض در فرکانس مرکزی 2GHz - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی گیرنده اولتراواید بند با مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵