سمینار کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد فیلترهای SAW در مخابرات موبایل و ماهواره - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک با استفاده از روش FDTD - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن در شبکه های واقعی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدیدساختار یافته صنعت برق به کمک نظریه بازی ها - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار شبکه های نوری ( تحقیق و بررسی سوییچ های نوری) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تحریم بر صنعت نفت ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵