دانلود رساله دکترا: طراحی الگوریتم های تخصیص نرخ بهینه بر مبنای تابع سودمندی در شبکه های داده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین وجدان کاری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار محفظه محافظ آنتن رادار - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
طراحی و پیاده سازی یک ریزپردازنده قابل پیکربندی مجدد - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد :وجدان کاری کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : کاهش جریان نشتی در گیت قابل برنامه ریزی میدانی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نوع دوستی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایا نامه تعیین نوع دوستی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
کنترل سرعت(گشتاور) و شار موتور القایی بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از کنترل­ کننده مبتنی بر پسیویتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵