پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه شناسایی ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه امنیت در شبکه های نسل آینده (IPsec) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA در ارتباطات MIMO - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تشخیص خروج از مرکزیت روتور و استاتور عیب و شکستگی میله های روتور موتور القایی سه فاز با استفاده از تحلیل فوریه سیگنال جریان استاتور - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پایدار سازی ویدئو - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت مکان یاب عیب کابل به روش آمیختار - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سوابق و تجارب ملی و بین المللی در تهیه و تدوین برنامه های ارزیابی خطر - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین بهینه مکان، تعداد، ظرفیت و شعاع سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع به وسیله الگوریتم PSO باینری بهبود یافته - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و طراحی آنتن هوشمند آرایه فازی مسطح در فرکانس باند X با بهره 30dB - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بهبود کیفیت توان (هارمونیک، فلیکر و گذرا) برای صنایع فولاد با استفاده از عناصر FACTS - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵