پایان نامه نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارزیابی توانها وقابلیت های عناصر بافت قدیمی در توسعه صنعت گردشگری - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارزیابی توان کاربری ژئوتوریسم در حاشیه رودخانه امامزاده ابراهیم(ع) شفت( مطالعه موردی چوبر تا امامزاده ابراهیم (ع)) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه جایگاه شهرداری کوچک از جغرافیای سیاسی در استان گیلان - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
شبیه¬سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF) - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انتخاب، طراحی و بهینه سازی شبکه های مخابراتی مبتنی بر WLL - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای - یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵