پایان نامه بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA در کانال نویزی و ISI - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
سمینار (IP Multimedia Subsystem (IMS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU در سیستم موبایل GSM - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
نگهداری در اندرزگاه - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع در مناطق مختلف جغرافیایی کشور - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵