پایان نامه ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک آنتن سهموی باند X با فید مروری متغیر با تغییرات 6dB برای لوب اصلی در فضا - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت موقعیت با استفاده از ساختارهای چند جهشه در شبکه های مخابراتی نسل آینده - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود کارایی شبکه ماهواره ای DVB-RCS از طریق خطی سازی تقویت کننده قدرت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و کنترل مسیر در روبات های موازی با استفاده از سیستم های هوشمند - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM) - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
برنامه ریزی بهره برداری از منابع تولید پراکنده،ذخیره سازها و راهکارهای مدیریت سمت مصرف در محیط رقابتی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تحمل بار در روبات ها توسط سیستم های هوشمند - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی شتاب سنج MEMS با حساسیت زیاد و نویز کوانتیزاسیون پایین - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مشخصه های الکتریکی DG-SOI MOSFETs - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
برنامه ریزی توان راکتیو شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت باربا استفاده از یک روش تکاملی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی کاربرد BAND GAP STRUCTURE در آنتن های میکرواستریپ به منظور افزایش بهره و پهنای باند - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی یکپارچه سیستمهای چندحاملی MC-CDMA ،MC-FH و سیستم جدید MC-FH-CDMA - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آنتن ریزنوار با اسلات بیضوی و تغذیه CPW با Tuning Stub چند حلقه ای دایروی برای کاربردهای UWB - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فیلترهای SAW در فرکانس های بالای GHZ - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵