پایان نامه تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارایی با شبکه های موجود - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی یک کنترل کننده LQR برای سیستم تعلیق فعال یک چهارم خودرو - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر توزیع ناخالصی های بستر بر عملکرد تزانزیستور MOSFET با آلایش هاله گون در سورس و درین - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت منابع رادیویی در سیستم های مخابرات سیار سلولی مبتنی بر CDMA - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انواع ساختارهای مدارات آنالوگ به دیجیتال - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و شبیه سازی آنتن های بند گپ الکترومغناطیسی در باند Ku - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سیستم های قدرت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و ساخت مدار تشخیص جایگاه روتور موتور سوئیچ رلوکتانس SRM به وسیله روش مدولاسیون دامنه (Amplitude Modulation) - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و شبیه سازی نهان نگاری صوت به روش طیف گسترده - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش های جدید تخمین کانال در سیستم OFDM - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی شتاب سنج خازنی میکروماشینی با دو درجه آزادی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی یک سلف حلزونی قابل تنظیم جدید با تکنولوژی MEMS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی کنترل کننده فازی دیجیتال با مدار فازی ساز جدید با استفاده از CMOS - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی و شبیه سازی سوئیچ با استفاده از تکنولوژی میکروماشین به منظور استفاده در مدارات RF - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵