پایان نامه ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پاسخ زمانی و مدل‌ مداری آشکارساز نوری مبتنی بر ساختار لایه‌های گرافنی-نانوروبان گرافن-لایه‌های گرافنی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثبات نسب در فقه و قانون مدنی - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اختیارطلاق درفقه امامیه واهل سنت - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن - شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران) - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵