پایان نامه پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر تنبیه بر بزهکاری دانش آموزان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مالیت ومالکیت اعضای بدن انسان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهائیت از منظر حقوق جزا - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵