پایان نامه جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه¬ی هیدروژنی دو بعدی مدور - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ماهیت حقوقی تبدیل تعهد - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه موارد بطلان بیمه - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
مقاله بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استراتژی قیمت دهی نیروگاه مجازی در بازار های ذخیره و انرژی با درنظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت بازار - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اینورتر و روش¬های کلیدزنی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵