پروپوزال مهاجرت و جرم - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پروپوزال مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
2-10- آسیب‌های ناشی از تمرینات پلایومتریک - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
تلاش های جهانی درباره موضوعات خاص و توجه به دسترسی اطلاعات - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت انرژی خوشه‌ایِ بارهای متصل‌به‌همِ پاسخگو به قیمت با رویکرد کارایی و برابری - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت بر شرایط گذرای میکروگرید ها، چالش ها و راهکارها - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشارکت جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در کنترل فرکانس ریز شبکه در حالت جزیره ای - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه عملکرد ژنراتورهای -DFIG- و -PMSG- در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن -MPPT- - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آن - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت زندگی زناشویی :-5-2- تلویحات ضمنی برای درمانگران - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
2-2-1-تحقيقات پيشين مربوط به خودكارآمدی و سرمایه‌ها - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آشکارسازی عیب سیستم¬های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبی - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به منظور پیادهسازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا - جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵