پایان نامه نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق 1990-2010 - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه افغانستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه تطبیقی جنبش های بنیادگرای دینی در ادیان ابراهیمی مطالعه موردی سه جنبش هاردیم، اکثریت اخلاقی وطالبان - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت منطقه‌ای کشورها - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ایران و تهران - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عناصر فرهنگ­استراتژیک ایالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – 2001) - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر شکل گیری جامعه شبکه ای بر پیروزی انقلاب در مصر و تونس - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل دریافت پیام های آشکار و نهفته در انیمیشن های والت دیزنی توسط تماشاگران ایرانی - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت - پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رویکرد و عملکرد جامعه روحانیت مبارز در فرایند سیاست و حکومت جمهوری اسلامی ایران - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و علائق ایالات متحده آمریکا و روسیه (با تاکید بر چالش های محتمل بر جمهوری اسلامی ایران) - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر با مبانی و آموزه‌های قرآن و نهج‌البلاغه - چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵