پروپوزال مسئولیت تولید کننده کالا از منظر حقوق ایران و انگلیس - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مشتری مداری و اهمیت آن - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
سمینار تاثیر فرهنگ سازمانی بر رابطه بین اعتبار بخشی و عملکرد سازمان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه بندی مهمترین عوامل آمیزه بازاریابی مؤثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه موضع یابی استراتژیک بازار /محصول زعفران در E-MARKETING - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه رفتار بازار گرای صادرات - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین مشتری گرایی، خدمت گرایی و رضایت شغلی در خدمات بانکی استان خراسان رضوی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفهوم رضایت مندی مشتری از طریق شناسایی دقیق خواسته های اساسی، عملکردی و انگیزشی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مفاهیم مدیریت روابط مشتریان (CRM) - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و فاضلاب شهری - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵