پایان نامه بررسی تحلیلی راهکارهای بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی کوتاه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب به درون حوضچه بندر لنگه - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه پهنه بندی و پیش‌بینی وقوع زمین لغزش با استفاده از GIS - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تخمین ضرایب آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵