پایان نامه مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با استفاده از مدل WEAP - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با وفاداری برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با آگاهی از برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با تداعی برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت درک شده در شرکت مخابرات استان¬گلستان - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها - سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین آگاهی از برند با ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین تداعی برند با ارزش ویژه برند در شرکت مخابرات استان¬گلستان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه وفاداری به برند با ارزش ویژه برند بین در شرکت مخابرات استان¬گلستان - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل خطر برای شهر ایلام - دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵