پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­ های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی محدوده تعهدات قوانین موضوعه ایران در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی موضوع تطبیق مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان با قوانین شرعی - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی محدوده مجازات‌ها و کیفر‌های متوجه شخص و یا اشخاص مسبب خسارت - یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه ­بندی عوامل موثر بر تصمیم­ گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و الویت بندی بسته­ های تور مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه دانش‌آفرینی در سازمان‌های رسانه‌ای با استفاده از مدل نوناکا مورد مطالعه خبرگزاری ایسنا - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق ­های سرمایه گذاری مشترک - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه خلاقیت و نوآوری بر بهره وری منابع انسانی در بین کارکنان پالایشگاه شیراز - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه­ هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین جمهوری اسلامی ایران - شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵