پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بازاریابی خدمات دندانپزشکی با استفاده از شبکه عصبی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان­های دولتی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی دو سطحی در انتخاب تامین کننده با توجه به کاهش هزینه خرید و افزایش رضایتمندی مشتری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت­های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی مورد شرکت­های بیمه - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارزیابی روش های پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر گرایشات ارزشی و استراتژیک بر رشد کسب و کار‌های خانوادگی در صنعت پوشاک ورزشی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و معنویت بر روی استراتژی نگهداشت منابع انسانی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیرمدیریت سرمایه فکری و رفتارشهروندی سازمانی برحفظ و نگهداری کارکنان در شرکت بیمه ایران - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه خراسان شمالی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه الگوی بومی تدوین خط مشی‌های زیست محیطی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵