پایان نامه بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی آموزش مجازی در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه راهکارهای مناسب - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی های صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اهمیت نسبی عوامل استرس زای چالشی در خوداتکایی با تأکید بر تیپ شخصیت - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پايان نامه ارشد : بررسي آزمايشگاهي رفتار خزشي خاک‌ها تحت تنش برشي ثابت - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز) - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : بررسی ظرفیت میدان­های شهری و عوامل موثر بر آن - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵