دانلود پایان نامه : تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گیاه نیشکر - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روشهای تعادل حدی و عددی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­ پروپیلن - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­ پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین­ پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵