پایان نامه رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال 90 در شبکه های خبری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی ساختار سازمانی مناسب در جهت کاهش فساد اداری در سازمانهای اداری - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵