پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه اثرات اندرکنش خاک و سازه - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه¬ای آن - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل - پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش زنان روستایی در اقتصاد خانوارهای شهرستان فومن - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی کارایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه گارانتی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵