پایان نامه اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تطبیقی بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه: بررسی هیدروژئولوژی منطقه¬ و تهیه نقشه¬های موضوعی ¬نظیر نقشه¬های هم¬ تراز و هم عمق آب¬زیرزمینی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه¬های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش¬های داده¬کاوی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵