پایان نامه تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه: تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت‌های تولیدی استان گیلان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی هواده سرریز تونلی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵