پایان نامه بررسی اثربخشی رسانه های تبلیغاتی بر اساس مدل آیدا در شرکت نادری لاهیجان - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه رهبر عضو و اعتماد به همکاران با رضایت شغلی کارکنان گروه صنعتی فومن شیمی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی بادرکی از میزان فروش شرکتهای متوسط وکوچک - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه­ ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC”بر سنجش عملکرد بانک ملت - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵