سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
سمینار تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
سمینار گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس افقی در ترکیب با قوس قائم - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باکسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
سمینار تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه : بررسی جنبه­ های عملی استفاده از روش­ طرح و ساخت در پروژه­های عمرانی - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد - چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدل عرضه و تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵