پایان نامه بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و سهم بازار خارجی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تقاضای پنهان مشتریان انواع خدمات بانک تجارت - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه ساختار سازمانی وسلامت نظام اداری اداره های دولتی - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه مدل سازی استراتژی های بازاریابی بین المللی در ارتباط با محصولات با فناوری سطح بالا - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت مندی مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان بانک ملی کاشان - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود - سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵