پایان نامه بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ونحوه رسیدگی به شکایات جانبازان در شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه علل نقض آراء مراجع اختصاصی اداری ایثارگران در دیوان - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: سوابق بين المللي در تهيه برنامه هاي ارزیابی خطر - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه خطرات و تهديدات احتمالي در مجموعه موزه پارس - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارزيابي شرايط و امكانات موزه براي مقابله با خطرات احتمالي - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد: نظریه های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه نگاه کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش تسبيب از منظر فقه و حقوق موضوعه - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تأثیر دسترسی آسان سلاح و واگذاری آن توسط مراجع نظامی و امنیتی به طوایف بر وقوع قتل های قبیله ای - دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵